Copyright / Disclaimer

Copyright © WebWidget.eu

Alle genoemde en afgebeelde merken, merknamen, reken/calculatie tools en logo´s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan enige informatie en / of afbeelding gepubliceerd op deze website. Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WebWidget.eu.
Het is wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mogen echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.

Bij misbruik, het vermoeden van misbruik of het voor eigen rekening exploiteren van de informatie op deze site, of van de informatie die afkomstig is van deze site, heeft WebWidget.eu het recht om de website-toegang van de betreffende abonnee onmiddellijk voor onbepaalde tijd of permanent af te sluiten.
Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. In geen geval is WebWidget.eu aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze website.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in files of formats worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. WebWidget.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Koppelingen naar sites van derden
Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan WebWidget.eu worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampagne. WebWidget.eu heeft geen zeggenschap over de websites van deze derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Het feit dat WebWidget.eu koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van WebWidget.eu van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.