Bereken de capaciteit van slibvangputten en olieafscheiders conform de NEN7089

capaciteitsberekening NEN 7089

De NEN7089 geeft eisen en beproevingsmethoden voor olieafscheiders en slibvangputten die zijn bedoeld voor de verwijdering van olie en slib uit het geloosde afvalwater. Bij lozing op oppervlaktewater kan niet worden volstaan met een olieafscheider volgens deze norm. In een niet tot de normtekst behorende bijlage A worden berekeningsvoorbeelden gegeven.

Ga naar capaciteitsberekening.nl voor het berekenen van de minimale grootte van de afscheider.