Bereken de capaciteit van slibvangputten en vetafscheiders conform de NEN7087

capaciteitsberekening NEN 7087
De NEN 7087 geeft eisen en beproevingsmethoden voor vetafscheiders en slibvangputten, die zijn bedoeld voor de verwijdering van vet en slib uit het afvalwater, dat afkomstig is van (keuken)toestellen van bedrijven en instellingen en dat wordt geloosd op het openbaar riool.

Ga naar capaciteitsberekening.nl voor het berekenen van de minimale grootte van de afscheider.