Bereken het maximale tilgewicht met de NIOSH-tilnorm

Sorry, flash is not available.Voor het berekenen van het maximale tilgewicht onder diverse omstandigheden heeft het Amerikaanse Instituut voor Veiligheid en Gezondheid (NIOSH; National Institute of Occupational Safety and Health) een methode ontwikkeld. Deze berekeningsmethode wordt in Nederland en België ook wel de NIOSH formule of de NIOSH tilnorm genoemd.

In de berekening wordt rekening gehouden met de hoogte, afstand tot het lichaam, verplaatsing en het draaien van het bovenlichaam bij het tillen van een object. Ook wordt gekeken hoe vaak wordt getild en of het object gemakkelijk is vast te pakken.

De NIOSH-formule is als volgt: het maximum tilgewicht (in kg) = 23 x Hf x Vf x Df x Af x Ff x Cf

Hf = Horizontale factor
Vf = Verticale factor
Df = Verplaatsingsfactor
Af = Assymmetriefactor
Ff = Frequentiefactor
Cf = Contactfactor

Meer informatie over tillen en de wijze waarop de Arbeidsinspectie de NIOSH-tilnorm hanteert, is te vinden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegeheid op het Arboportaal.

En op de site van het National Institute of Occupational Safety and Health vindt je meer achtergrond informatie over de NIOSH formule.

Deze pagina is ook rechtstreeks bereikbaar via NIOSH-tilnorm.WebWidget.eu.